Aktualności

W czwartek dnia 30 maja procesja Bożego Ciała przejdzie ulicami: Poznańską, Wojska Polskiego i Mickiewicza – dookoła kościoła. W niedzielę 26 maja po Mszy św. o 11.30 w kościele odbędzie spotkanie dotyczące organizacji procesji. Serdecznie zapraszamy.

 

W dniach 21-23 maja odbyło się ogólnopolskie spotkanie dyrektorów Wydziałów Katechetycznych. Efektem finalnym obrad jest wypracowane Oświadczenie: „Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”. Doświadczenie pokazuje, że ogół wiernych nie jest świadomy tego co się dokonuje w kontekście szkolnej lekcji religii. Biskup koszalińsko-kołobrzeski Zbigniew Zieliński prosi o szerokie rozpropagowanie Oświadczenia. Poniżej podajemy wersję skróconą Oświadczenia. Znajduje się tam kontakt do Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie każdy może złożyć sprzeciw wobec zmian zaistniałych i planowanych.

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”
Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych
Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

  1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość łączenia grup uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.
  1. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.
  1. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.
  1. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo. Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej. Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku oraz kształtują postawy społeczne dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.
  1. Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji).

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.
Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych
Stegna, 23 maja 2024 r.

 

Biskup Zbigniew Zieliński udzielił wszystkim Wiernym Diecezji dyspensy od obowiązku zachowania w piątek dnia 31 maja wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego tego dnia.

Rada Stanowa Rycerzy Kolumba w Polsce co roku rozdziela nagrody: Wiara przez uczynki w czterech kategoriach: Wiara, Rodzina, Społeczność i Życie. Nasza Rada otrzymała nagrodę w kategorii Społeczność za okazywaną pomoc i wszelkie dobre czyny dla lokalnej społeczności. Za aktywny rozwój Rada otrzymała również baner z wizerunkiem Założyciela – ks. Michaela McGivney’a. Dziękujemy za zaangażowanie.

W maju zapraszamy na nabożeństwa maryjne na godz. 17.30, w Górznej na 18.00, a w środę i niedzielę kwadrans przed Mszą św.

W sobotę 15 czerwca organizujemy wyjazd autokarem na Diecezjalny Dzień Dziecka do Skrzatusza. Koszt 15 zł. Zapisy u katechetów.

Osoby ubiegające się o pomoc żywnościową z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej dostarczają skierowanie z MGOPS. Wnioski – skierowania są przyjmowane do końca lutego we wtorki i czwartki od 10.00 do 12.00 w magazynie Caritas. Są nowe kryteria dochodowe: do 1.590 zł na osobę w rodzinie i do 2.056,40 zł na osobę gospodarującą samotnie.

Intencje różańcowe na miesiąc maj 2024 r. (od 4 maja):
INTENCJA PAPIESKA: Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.
INTENCJA DIECEZJALNA: Aby przygotowania do przyjęcia przez dzieci i młodzież sakramentów Komunii św. i bierzmowania przyczyniły się do pogłębienia wiary w ich rodzinach.
INTENCJA PARAFIALNA: O światło Ducha Świętego dla maturzystów i dobry wybór drogi życiowej.

Módlmy się za wszystkich ludzi dobrej woli, którzy nie ustają w staraniach o przywrócenie pokoju na Ukrainie, aby umocnieni darem mądrości, odnaleźli właściwą drogę rozwiązania obecnego kryzysu.
Módlmy się o dar pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie, aby żaden człowiek nie doświadczał koszmaru wojny.
Módlmy się o pokój dla ludzkości. Pomóż nam Panie przezwyciężać złość i nienawiść, by człowiek nie zabijał drugiego człowieka.
Módlmy się, aby przywódcy zwaśnionych narodów znów przyjaźnie podali sobie ręce, by śmiercionośną broń zamknięto na powrót w bazach, a armie wróciły do koszar.

 

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
ul. 1 Maja 5, 64-915 Jastrowie
Liczba mieszkańców: 4.730
tel. proboszcz – 67 2662730, wikariusz – 67 3507030


Kancelaria Parafialna
czynna w czwartki od 16.00 do 17.00 i w soboty od 9.30 do 10.30
(w styczniu tylko w soboty od 9.30 do 10.30)


Msza Święta w niedziele w kościele parafialnym: 8.00, (10.00 tylko od września do czerwca, nie ma w lipcu i sierpniu), 11.30 i 18.00,
w kościele filialnym w Górznej: 10.00.
Msza św. w dni powszednie w kościele parafialnym: 8.00 i 18.00 (w okresie wakacyjnym: 8.00 i 19.00)

Msza Święta w czasie Adwentu: Roraty od poniedziałku do piątku o 6.45, w sobotę o 8.00, Msza św. wieczorna o 18.00.
Msza św. w dni powszednie od września do grudnia i od lutego do czerwca: 8.00, 18.00.
.
W czasie wizyty duszpasterskiej (kolędy): 8.00.

Msza Święta w kościele filialnym w Górznej w niedzielę o 10.00;
W dni powszednie w pierwszy piątek miesiąca o 16.30
od września do czerwca w środę o 16.30 (z wyjątkiem okresu kolędowego, wakacyjnego i środy poprzedzającej pierwszy piątek miesiąca)


 Numer konta parafii:
Bank Spółdzielczy w Jastrowiu:
81 8935 0009 0000 0491 2000 0010