Bierzmowanie

           W 2019 roku Sakrament Bierzmowania zostanie udzielony przygotowanej młodzieży dnia 10 maja (w piątek) o godz. 17.00 przez Księdza Biskupa Edwarda Dajczaka.

Sakrament bierzmowania wraz ze chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Jedność tych sakramentów winna być zachowana, stąd w niebezpieczeństwie śmierci udziela się tego sakramentu nawet dzieciom. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.


Ogólne informacje

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:

 • zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie;
 • ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
 • pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
 • udoskonala naszą więź z Kościołem;
 • udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakteru”, który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem.

„Charakter” sakramentu udoskonala kapłaństwo wspólne wiernych, otrzymane w chrzcie, a „bierzmowany otrzymuje moc publicznego wyznawania wiary w Chrystusa, jakby na zasadzie obowiązku”.


Przygotowanie kandydatów

    Według nauki Kościoła, przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie ochrzczonego do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania. Ponieważ chrzest święty udzielany jest dzieciom, stąd przygotowanie do I Komunii świętej, a szczególnie do bierzmowania, daje tę wielką szansę, aby młody chrześcijanin mógł przebyć konieczną drogę wdrożenia w życie dojrzałych chrześcijan. Dlatego biskupi w wielu diecezjach polskich, aby umożliwić młodzieży przejście procesu duchowej formacji, przesunęli czas udzielania bierzmowania na trzecią klasę szkoły gimnazjalnej.

W procesie formacyjnym istotną rolę mają do wypełnienia: rodzina, kapłan, katecheci oraz wspólnota parafialna. Dokumenty Kościoła jednak zasadniczo obowiązek przygotowania do bierzmowania kładą na parafię, a więc kapłanów, katechetów i wiernych, gdyż we wspólnocie z nimi kandydaci do bierzmowania mają możliwość doświadczenia życia Chrystusowego Kościoła.

Kandydat do bierzmowania wybiera również sobie nowe imię, które winno być nośnikiem pewnego posłannictwa, jakie pragnąłby wypełniać w swoim życiu. Sprawę wyboru imienia winien omówić z kapłanem lub ze swoim katechetą, lub animatorem.

Etap I – Decyzja na życie w wierze dojrzałego człowieka

Klasa VII szkoły podstawowej (II semestr)

Etap II – Doświadczenie spotkania z żywym Jezusem

Klasa III gimnazjum i klasa VIII szkoły podstawowej (I semestr)

Etap III – Doświadczenie odnowy życia w Duchu Świętym

Klasa III gimnazjum i klasa VIII szkoły podstawowej (II semestr)

Etap IV – Wybór powołania życiowego

Klasa I ponadgimnazjalna (I semestr)

Etap V – Świadectwo życia chrześcijańskiego w świecie

Klasa I ponadgimnazjalna (II semestr)

Rozpoczęcie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania następuje w momencie zgłoszenia przez rodziców swojego dziecka rozpoczynającego naukę w klasie II gimnazjalnej w poczet przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. To zgłoszenie polega na wypełnieniu deklaracji przez rodziców i ich dziecka oraz na rozmowie z księdzem odpowiedzialnym za to przygotowanie (ks. wikariusz Andrzej Kaleta). Poprzez podpisanie deklaracji, rodzice zobowiązują się do współuczestniczenia w przygotowaniu swojego dziecka do sakramentu bierzmowania.


Świadek bierzmowania

    Poszczególnym bierzmowanym zwykle towarzyszy świadek, który przygotowuje ich do przyjęcia sakramentu, przedstawia szafarzowi bierzmowania do namaszczenia krzyżmem, a potem pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego, którego otrzymali. Ze względu na współczesne warunki pastoralne wypada, aby chrzestny, jeżeli może być obecny, był także świadkiem bierzmowania. W ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem i bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny. Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania.

Świadek bierzmowania winien odznaczać się następującymi przymiotami:

 • być wystarczająco dojrzały do spełniania tego obowiązku
 • być wierzącym i praktykującym katolikiem
 • należeć do Kościoła katolickiego i przyjąć trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię
 • nie być wykluczonym przez prawo od czynności w aktach kościelnych.

Lista kandydatów przygotowujących się do sakramentu Bierzmowania:

I rok przygotowania:

 1. Bielawska Wiktoria
 2. Bojarska Julia
 3. Chrobak Kornelia
 4. Dołęga Marta
 5. Głowacki Filip
 6. Grochowski Patryk
 7. Grzesik Pola
 8. Ignaczuk Franciszek
 9. Januszkiewicz Maria
 10. Judycki Kamil
 11. Kowalik Jakub
 12. Król Michał
 13. Landowski Aleksander
 14. Litwinowicz Hubert
 15. Mazur Gabriela
 16. Miller Marcel
 17. Osuchowska Oliwia
 18. Paczyński Dawid
 19. Pluta Amelia
 20. Pluta Jakub
 21. Remieniewicz Klaudia
 22. Ruta Szymon
 23. Sulgostowska Kamila
 24. Trzybiński Kacper

 

II rok przygotowania:

 1. Bąk Jakub
 2. Bielawski Bartosz
 3. Burdelak Amelia
 4. Ciesielska Jagoda
 5. Ciesielska Katarzyna
 6. Dołęga Karol
 7. Drogi Krzysztof
 8. Dziaduch Jakub
 9. Gabryś Miłosz
 10. Głuchowska Julia
 11. Iwańska Ola
 12. Janiszewski Daniel
 13. Lachowicz Kornel
 14. Łatko Natalia
 15. Maciuszko Kamil
 16. Mizak Szymon
 17. Oleksów Krzysztof
 18. Podhalicz Krzysztof
 19. Polaczek Julia
 20. Ruta Jakub
 21. Wawrykowicz Paulina
 22. Żerkowska Agnieszka
 23. Amroży Sandra
 24. Bączkiewicz Paweł
 25. Błoński Jakub
 26. Bołbot Bartłomiej
 27. Chwedczyk Olga
 28. Dawidowicz Paweł
 29. Frydrychowicz Aleksandra
 30. Jan Jędrzej
 31. Komorska Natalia
 32. Komorski Jakub
 33. Komorski Mateusz
 34. Kubalak Filip
 35. Migała Julia
 36. Mikulicz Fabian
 37. Mikulicz Norbert
 38. Pacała Filip
 39. Pacała Patryk
 40. Wikieł Jan
 41. Wojciechowski Adrian
 42. Astapczyk Natalia
 43. Bzdawka Agata
 44. Foryś Wiktor
 45. Gała Paulina
 46. Gronowska Żaklina
 47. Hacia Dawid
 48. Hacia Teresa
 49. Jaros Łukasz
 50. Król Malwina
 51. Lewicka Kamila
 52. Mirosław Sandra
 53. Piechowska Klaudia
 54. Reszko Jakub
 55. Ryczaj Oskar
 56. Rzepka Mateusz
 57. Stefanowski Krzysztof
 58. Szwedowicz Martyna
 59. Szymańska Izabela
 60. Śpiewak Martyna
 61. Żyjewski Jakub

III rok przygotowania:

 1. Bednarowska Laura
 2. Balawander Dawid
 3. Cierpicki Mateusz
 4. Grzywna Agata
 5. Jakub
 6. Kasprowicz Eryk
 7. Kędzia Martyna
 8. Kierszka Anna
 9. Kisiel Wiktor
 10. Krzywicki Jakub
 11. Kutkowska Agnieszka
 12. Maszewski Piotr
 13. Orzechowska Małgorzata
 14. Piec Julia
 15. Pluta Zuzanna
 16. Sobczak Dawid
 17. Sulgostowski Dawid
 18. Szkiłądź Rozalia
 19. Świątkowska Małgorzata
 20. Taras Monika
 21. Tracki Wiktor
 22. Widurski Marcin
 23. Widurski Mateusz
 24. Wiśnik Maja
 25. Zimborowska Daria

Podział grup: Rok I (klasy I gimnazjalne i siódme szkoła podstawowa)

Grupa P. Katarzyny Pluty:

 1. Bielawska Wiktoria
 2. Bojarska Julia
 3. Chrobak Kornelia
 4. Ignaczuk Franciszek
 5. Januszkiewicz Maria
 6. Litwinowicz Hubert
 7. Mazur Gabriela
 8. Paczyński Dawid
 9. Pluta Jakub

Grupa P. Weroniki Terkiewicz:

 1. Dołęga Marta
 2. Głowacki Filip
 3. Grzesik Pola
 4. Judycki Kamil
 5. Miller Marcel
 6. Osuchowska Oliwia
 7. Pluta Amelia
 8. Remieniewicz Klaudia
 9. Ruta Szymon
 10. Trzybiński Kacper

 

Grupa P. Beaty Kujawy:

 1. Grochowski Patryk
 2. Kowalik Jakub
 3. Król Michał
 4. Landowski Aleksander
 5. Sulgostowska Kamila

 

Podział grup: Rok II (klasy III gimnazjalne i ósma szkoła podstawowa)

Grupa P. Weroniki Terkiewicz:

 1. Bąk Jakub
 2. Bielawski Bartosz
 3. Burdelak Amelia
 4. Ciesielska Jagoda
 5. Ciesielska Katarzyna
 6. Dołęga Karol
 7. Drogi Krzysztof
 8. Dziaduch Jakub
 9. Gabryś Miłosz
 10. Głuchowska Julia
 11. Iwańska Ola
 12. Janiszewski Daniel
 13. Lachowicz Kornel
 14. Łatko Natalia
 15. Maciuszko Kamil
 16. Mizak Szymon
 17. Oleksów Krzysztof
 18. Podhalicz Krzysztof
 19. Polaczek Julia
 20. Ruta Jakub
 21. Wawrykowicz Paulina
 22. Żerkowska Agnieszka

Grupa P. Katarzyny Pluty:

 1. Amroży Sandra
 2. Bączkiewicz Paweł
 3. Błoński Jakub
 4. Bołbot Bartłomiej
 5. Chwedczyk Olga
 6. Dawidowicz Paweł
 7. Frydrychowicz Aleksandra
 8. Jan Jędrzej
 9. Komorska Natalia
 10. Komorski Jakub
 11. Komorski Mateusz
 12. Kubalak Filip
 13. Migała Julia
 14. Mikulicz Fabian
 15. Mikulicz Norbert
 16. Pacała Filip
 17. Pacała Patryk
 18. Wikieł Jan
 19. Wojciechowski Adrian

Grupa P. Beaty Kujawy:

 1. Astapczyk Natalia
 2. Bzdawka Agata
 3. Foryś Wiktor
 4. Gała Paulina
 5. Gronowska Żaklina
 6. Hacia Dawid
 7. Hacia Teresa
 8. Jaros Łukasz
 9. Król Malwina
 10. Lewicka Kamila
 11. Mirosław Sandra
 12. Piechowska Klaudia
 13. Reszko Jakub
 14. Ryczaj Oskar
 15. Rzepka Mateusz
 16. Stefanowski Krzysztof
 17. Szwedowicz Martyna
 18. Szymańska Izabela
 19. Śpiewak Martyna
 20. Żyjewski Jakub

 

Podział grup: Rok III (klasy I ponadgimnazjalne)

Grupa P. Katarzyny Pluty

 1. Bednarowska Laura
 2. Cierpicki Mateusz
 3. Grzywna Agata
 4. Kutkowska Agnieszka
 5. Taras Monika
 6. Tracki Wiktor
 7. Widurski Marcin
 8. Widurski Mateusz

Grupa P. Weroniki Terkiewicz

 1. Kasprowicz Eryk
 2. Kierszka Anna
 3. Kisiel Wiktor
 4. Krzywicki Jakub
 5. Maszewski Piotr
 6. Orzechowska Małgorzata
 7. Świątkowska Małgorzata
 8. Zimborowska Daria

Grupa P. Beaty Kujawy

 1. Jakub
 2. Kędzia Martyna
 3. Piec Julia
 4. Pluta Zuzanna
 5. Sobczak Dawid
 6. Sulgostowski Dawid
 7. Szkiłądź Rozalia
 8. Wiśnik Maja