Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania zostanie udzielony dnia 16 maja 2023 roku (wtorek) o godz. 16.00 przez ks. biskupa Zbigniewa Zielińskiego.

Sakrament bierzmowania wraz ze chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Jedność tych sakramentów winna być zachowana, stąd w niebezpieczeństwie śmierci udziela się tego sakramentu nawet dzieciom. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.


Ogólne informacje

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:

  • zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie;
  • ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
  • pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
  • udoskonala naszą więź z Kościołem;
  • udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, „charakteru”, który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem.

„Charakter” sakramentu udoskonala kapłaństwo wspólne wiernych, otrzymane w chrzcie, a ?bierzmowany otrzymuje moc publicznego wyznawania wiary w Chrystusa, jakby na zasadzie obowiązku?.


Przygotowanie kandydatów

    Według nauki Kościoła, przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie ochrzczonego do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania. Ponieważ chrzest święty udzielany jest dzieciom, stąd przygotowanie do I Komunii świętej, a szczególnie do bierzmowania, daje tę wielką szansę, aby młody chrześcijanin mógł przebyć konieczną drogę wdrożenia w życie dojrzałych chrześcijan. Dlatego biskupi w wielu diecezjach polskich, aby umożliwić młodzieży przejście procesu duchowej formacji, przesunęli czas udzielania bierzmowania na trzecią klasę szkoły gimnazjalnej.

W procesie formacyjnym istotną rolę mają do wypełnienia: rodzina, kapłan, katecheci oraz wspólnota parafialna. Dokumenty Kościoła jednak zasadniczo obowiązek przygotowania do bierzmowania kładą na parafię, a więc kapłanów, katechetów i wiernych, gdyż we wspólnocie z nimi kandydaci do bierzmowania mają możliwość doświadczenia życia Chrystusowego Kościoła.

Kandydat do bierzmowania wybiera również sobie nowe imię, które winno być nośnikiem pewnego posłannictwa, jakie pragnąłby wypełniać w swoim życiu. Sprawę wyboru imienia winien omówić z kapłanem lub ze swoim katechetą, lub animatorem.

Etap I – Decyzja na życie w wierze dojrzałego człowieka

Klasa VII szkoły podstawowej (II semestr)

Etap II – Doświadczenie spotkania z żywym Jezusem

Klasa III gimnazjum i klasa VIII szkoły podstawowej (I semestr)

Etap III – Doświadczenie odnowy życia w Duchu Świętym

Klasa III gimnazjum i klasa VIII szkoły podstawowej (II semestr)

Etap IV – Wybór powołania życiowego

Klasa I ponadgimnazjalna (I semestr)

Etap V – Świadectwo życia chrześcijańskiego w świecie

Klasa I ponadgimnazjalna (II semestr)

Rozpoczęcie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania następuje w momencie zgłoszenia przez rodziców swojego dziecka rozpoczynającego naukę w klasie II gimnazjalnej w poczet przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. To zgłoszenie polega na wypełnieniu deklaracji przez rodziców i ich dziecka oraz na rozmowie z księdzem odpowiedzialnym za to przygotowanie (ks. wikariusz Wojciech Nowotarski). Poprzez podpisanie deklaracji, rodzice zobowiązują się do współuczestniczenia w przygotowaniu swojego dziecka do sakramentu bierzmowania.


Świadek bierzmowania

    Poszczególnym bierzmowanym zwykle towarzyszy świadek, który przygotowuje ich do przyjęcia sakramentu, przedstawia szafarzowi bierzmowania do namaszczenia krzyżmem, a potem pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego, którego otrzymali. Ze względu na współczesne warunki pastoralne wypada, aby chrzestny, jeżeli może być obecny, był także świadkiem bierzmowania. W ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem i bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny. Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania.

Świadek bierzmowania winien odznaczać się następującymi przymiotami:

  • być wystarczająco dojrzały do spełniania tego obowiązku
  • być wierzącym i praktykującym katolikiem
  • należeć do Kościoła katolickiego i przyjąć trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię
  • nie być wykluczonym przez prawo od czynności w aktach kościelnych.

 

Lista kandydatów przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania (rok 2021/2022)
Podział grup:

I rok przygotowań II rok przygotowań III rok przygotowań
Grupa Pani Beaty Kujawy Grupa Pani Beaty Kujawy Grupa Pani Beaty Kujawy
1. Barszcz-Dziuba Marcin 1. Albin Róża 1. Banach Miłosz
2. Dzioba Jakub 2. Grelewski Fabian 2. Cielas Aleksander
3. Gacka Hanna 3. Grzywna Kinga Martyna 3. Gawluk Daria
4. Gradowski Maciej Czesław 4. Jaros Arkadiusz 4. Jaworska Klaudia
5. Grzesiak Matylda 5. Jaworucki Jan 5. Jaworski Oliwier
6. Grzywna Radosław 6. Kasprowska Oliwia 6. Kowalczuk Aleksandra
7. Hacia Krzysztof 7. Król Kacper 7. Miszczak Maksymilian
8. Kasprowski Kamil Marcin 8. Tkacz Antoni 8. Pacała Kamila
9. Landowska Maria Agata 9. Wiącek Ryszard 9. Pawlos Michalina
10. Pankau Martyna 10. Zieniuk Jakub 10. Pitkiewicz Patryk
11. Zieniuk Oliwia 11. Vogt Piotr
Grupa Pani Katarzyny Pluty 12. Wiącek Zofia
1. Balibucha Dawid Grupa Pani Katarzyny Pluty 13. Wolski Fabian
2. Bugała Norbert 1. Antoszczyszyn Filip 14. Zawileńska Nina
3. Goworek Grzegorz 2. Bartoszewicz Stanisław 15. Zygmunt Oskar
4. Jaworska Emilia 3. Bączkiewicz Piotr 16. Życki Karol
5. Lewandowska Marika Stanisława 4. Buśko Filip
6. Marchel Eryk Mateusz 5. Mulik Wiktoria
7. Musiałowski Bartosz 6. Czechowicz Wiktoria Grupa Pani Katarzyny Pluty
8. Puzon Klaudia 7. Jaworucki Mikołaj 1. Augustyniak Dominik
9.Puzon Nikola 8. Karasiński Tomasz 2. Bielawska Marta
10. Puzon-Wadowska Zuzanna 9. Pawlos Piotr 3. Emilewski Emil
11. Reszko Oliwier1 10. Polaczek Oskar 4. Głuszek Franciszek
12. Śniatała Martyna 11. Borowska Wanessa 5. Gniot Karol
13. Zakielarz Tomasz Dawid 12. Lisiecka Kinga 6. Jaworski Jan
13. Klaudia Małachowska 7. Kołodziejczak Sebastian
Grupa Pani Weroniki Terkiewicz 14. Mateusz Wegner 8. Miałszygrosz Sara
1. Bojarska Zuzanna Karolina 9. Nogaj Adrianna
2. Koźlak Michał Julian Grupa Pani Weroniki Terkiewicz 10. Nogaj Artur
3. Krajniak Julia 1. Amroży Kajetan 11. Olechnowicz Adam
4. Maciuszko Nikodem 2. Bielawski Maciej 12. Rakieć Oliwia
5. Naszko Oliwia 3. Chlipała Oliwier 13. Strapczuk Julia
6. Osuchowska Patrycja 4. Dobrowolska Oliwia 14. Tabaczyński Ryan
7. Ratajczak Jakub 5. Filipiak Filip 15. Trzoska Kacper
8. Rożeń Filip 6. Góralewicz Maciej 16.Widurski Marcin
9. Skwierawska Gabriela 7. Judycki Norbert 17. Wittbrodt Wiktoria
10. Sobolewska Magdalena 8. Kozłowski Miłosz 18. Wydrych Bartłomiej
11. Sobolewski Mateusz 9. Kubiak Hubert 19. Zenowicz Dawid
12. Ściepura Seweryn 10. Liszewska Aleksandra 20. Zenowicz Michał
13. Wawrzyniak Weronika 11. Łochocki Marcin
14. Widurski Jakub 12. Mróz Magdalena Grupa Pani Angeliki Terkiewicz
13. Vogt Anna 1. Charo Wiktoria
Grupa Pani Angeliki Terkiewicz 14. Werner Bartłomiej 2. Cielas Kajetan
1. Bołbot Wiktoria 3. Cielas Tymoteusz
2. Cielas Agnieszka Grupa Pani Angeliki Terkiewicz 4. Czepkowska Maria
3. Czeczko Bartosz 1. Augustyniak Amelia 5. Kamińska Hanna
4. Dzióbek Julia 2. Biały Kacper 6. Kłodzińska Aleksandra
5. Gajewska Hanna 3. Czepkowska Michalina 7. Komorska Wiktoria
6. Gawluk Filip 4. Dąbrowska Sara 8. Krzywda Julia
7. Gronowska Blanka 5. Frankowska Maja 9. Łangowska Maria
8. Migała Martyna 6. Grelewska Magdalena 10. Pawłowski Antoni
9. Mrozik Gabriela 7. Jułga Mikołaj 11. Podhalicz Adam
10. Niemiec Piotr Adam 8. Klocek Zofia 12. Prątkowska Zuzanna
11. Nowakowska Zofia 9. Krzywda Kaja 13. Szymańska Nikola
12. Pawłowski Piotr Stanisław 10. Łangowski Jan 14. Świstek Tatiana
13. Rębiś Julia 11. Michalski Piotr 15. Wojnarowicz Kamil
14. Szczukocka Maja Andżelika 12. Pawlak Julia 16. Zaniewska Kinga
15. Zielińska Hanna Maria 13. Rzepa Alicja 17. Żukowska Naja
14. Stangreciak Maja
15. Szuberska Maja
16. Załęczna Adrianna