Rada duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska Powołana jest w celu podejmowania wspólnej refleksji przez duchownych i świeckich dla pogłębiania i formowania życia wspólnoty wierzących tworzących parafię.

Zadaniami rady są:

 • szukanie możliwie pełnego światła dla rozpoznawania woli Chrystusa w stosunku do parafialnej wspólnoty;
 • podejmowanie wspólnego wysiłku dla coraz głębszego zakorzenienia wierzących w życiu Kościoła;
 • zapraszanie do wspólnoty wiary tych, którzy zatrzymali się na progu Kościoła bądź nie umieją odkryć w sobie pragnienia spotkania z Bogiem.
 • doprowadzanie do rozwoju świadomości poczucia wspólnoty parafialnej;
 • zajmowanie stanowiska bądź podejmowanie działań w imieniu wspólnoty na forum parafialnym i poza parafialnym, także społecznym, w sytuacjach tego wymagających.

Rada realizuje swoje zadania przez:

 • ożywianie życia liturgicznego parafii;
 • koordynowanie działalności apostolatów parafialnych;
 • doradztwo w innych sprawach duszpasterskich;
 • doradztwo w sprawach gospodarczych;
 • włączanie w apostolską misję Kościoła możliwie szerokiego grona świeckich parafialnej wspólnoty;
 • szukanie dróg i środków pozwalających na dotarcie do tych, którzy szczególnie potrzebują umocnienia w wierze.