Ministranci

Słowo ministrant (z łac. ministrare) znaczy służyć. Dlatego też ministrant spełnia tak niepowtarzalną funkcję w świątyni, służąc na Mszy św., na nabożeństwach liturgicznych. Jest znakiem łączności między ludźmi tworzącymi wspólnotę kościoła a kapłanem sprawującym Najświętszą Ofiarę. Zadaniem członków Liturgicznej Służby Ołtarza jest nie tylko obecność przy Ołtarzu. Służąc, przyczyniają się do tego, aby liturgia była piękna; równocześnie niosą żywe znaki obecności Chrystusa we wspólnocie Ludu Bożego. Chłopcy będący ministrantami, sami stają się znakami dla ludzi. Uświetniają liturgię, czytając lekcję, służąc podczas Eucharystii, dzwonkami oznajmiając przyjście Chrystusa, rozkładając na Ołtarzu kielich, niosąc patenę. „Bycie ministrantem” nie kończy się za progiem kościoła. Każdy z nas ma za zadanie wnosić Chrystusa do swojego środowiska. Takie jest powołanie i przeznaczenie członka Liturgicznej Służby Ołtarza.


Ministranci – Liturgiczna Służba Ołtarza

„Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem,

prawdziwą świętą posługą.” Jan Paweł II, 2001 r.


    Ministranci to najstarsza grupa parafialna. Obecnie liczy około 35 ministrantów w kościele parafialnym (ministrantów i lektorów). Szczególnym patronem naszej ministranckiej wspólnoty jest św. Dominik Savio żyjący w latach 1842-1857. Ten piętnastoletni chłopak, który był uczniem św. Jana Bosko, imponuje nam jako wielki miłośnik Boga. Każdy Ministrant, który służy podczas Mszy Św. powinien przystępować do Komunii św. Jedynie wtedy jego udział w Eucharystii jest pełny. Ministrant powinien być przykładem gorliwego życia religijnego dla innych. Powinien być przykładem godnego zachowania przy ołtarzu, a jeszcze bardziej winien być wzorem postępowania w codziennym życiu. Aby tak było sam musi żarliwie się modlić, jak najczęściej karmić się Ciałem Pana Jezusa, a jeżeli jest taka potrzeba przystępować do Sakramentu Pokuty.


Każdy Ministrant stara się godnie i sumiennie wypełniać jego obowiązki:

 1. MINISTRANT KOCHA BOGA I DLA JEGO CHWAŁY WZOROWO SPEŁNIA SŁUŻBĘ OŁTARZA.
 2. MINISTRANT SŁUŻY CHRYSTUSOWI PANU W LUDZIACH.
 3. MINISTRANT ROZWIJA W SOBIE ŻYCIE BOŻE.
 4. MINISTRANT PRACUJE NAD SOBĄ I CZUWA NAD CZYSTOŚCIĄ DUSZY I SERCA.
 5. MINISTRANT POZNAJE LITURGIĘ I ŻYJE NIĄ.
 6. MINISTRANT MODLI SIĘ ZA OJCZYZNĘ I SŁUŻY JEJ RZETELNĄ PRACĄ.
 7. MINISTRANT JEST DOBRYM SYNEM I BRATEM.
 8. MINISTRANT SWOJĄ CHRZEŚCIJAŃSKA POSTAWĄ, WNOSI PRAWDZIWĄ RADOŚĆ.
 9. MINISTRANT PRZEZ SWOJĄ PILNOŚĆ I SUMIENNOŚĆ STAJE SIĘ PRZYKŁADEM DLA INNYCH.
 10. MINISTRANT PODOBNIE JAK KAPŁAN STARA SIĘ BYĆ DRUGIM CHRYSTUSEM.

Podstawową zasadą i celem każdego ministranta jest pokorna modlitwa

i służba przy Ołtarzu Pana oraz dawanie świadectwa wiary i prawdy.

 


Ogólne zasady:

 1. Służba liturgiczna odbywa się wg. wyznaczonego grafiku dla poszczególnych grup ministrantów. Szczegóły są podane na osobnym grafiku.
 2. Prezes bądź zastępca prezesa wyznacza funkcje liturgiczne. Jeśli są oni nieobecni, funkcje te wyznacza najstarszy ministrant.
 3. Ministranci przy ołtarzu mają zawsze złożone ręce, nie rozglądają się i nie rozmawiają.
 4. Każdy ministrant ma obowiązek służyć jeden raz w tygodniu, a także na wyznaczoną grafikiem niedzielną Mszę św..
 5. Wszystkie funkcje na Mszach świętych (dzwonienie, pateny itd.) wykonują tylko i wyłącznie ministranci.
 6. Ministranci sumiennie zapoznają się z grafikiem służenia codziennego i niedzielnego, który obowiązuje do czerwca.
 7. Ministranci sprzedają prasę katolicką w strojach liturgicznych.

Jeżeli chcesz być jednym z nas, jeżeli chcesz poznać bliżej Chrystusa, jeżeli chcesz wspólnie z nami cieszyć się poprzez zabawę i sport – PRZYJDŹ do zakrystii i zapisz się, zostań jednym z nas! Nieważne w jakiej szkole jesteś, podstawówce, gimnazjum czy liceum. Pamiętaj ! Nigdy nie jest za późno, aby zostać ministrantem!