Różaniec

 • Różaniec – z pozoru to zwykła modlitwa. Modlitwa długa i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to nie jest zwykła modlitwa – to sposób na życie!
 • Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki – całe nasze życie Maryi.
 • Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna – Jezusa.
 • Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Odmówienie całej części różańca trwa 25 minut. To jedyne 25 minut z 1440, które otrzymujemy od Boga każdego dnia!
 • O mocy różańca można pisać wiele, jednak to każdy osobiście musi się o niej przekonać. Spróbuj może już dziś porozmawiać z Maryją trzymając w ręku różaniec. Ja spróbowałem i wiem, że radości i pokoju, jakie daje mi ta modlitwa, nie da mi żaden człowiek.


Żywy Różaniec

     Przynosi ono wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu – Kółko złożone z 20 osób nazywa się Różą i każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób, chociaż każdy odmawia tylko jedno „Ojcze nasz”, dziesięć „Zdrowaś Maryjo” i jedno „Chwała Ojcu”, rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca Św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka. Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: „Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać moj ego Syna. Niech ludzie odmawiają Rożaniec i niech czynią pokutę”.

 • Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich.
 • Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób powinni wystrzegać się ciężkich grzechów.
 • Na czele każdego Kółka stoi Zelatorka. Jej obowiązkiem jest pilnowanie zmiany Tajemnic Różańcowych.
 • Zmiana tajemnic odbywa się co miesiąc.
 • Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji, za żywych i umarłych.
 • Przyjęcie do Kółka Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązaniu się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca Świętego.

W naszej parafii mamy 4 „róże”, w których 20 osób codziennie odmawia jedną tajemnicę różańcową. Przy tym każdy ma taką zasługę jakby odmawiał cały Różaniec, tj. część radosną, bolesną, chwalebną i światła.


Zelatorki poszczególnych „Róż”:

 • I Róża „Najświętszej Maryi Panny” – Weronika Malicka
 • II Róża „Ojca Pio” – Maria Odzeniak
 • III Róża „św. Jozefa” – Krystyna Kacprzak
 • IV Róża „św. Faustyny” – Marianna Roman